Splošni pogoji

Ta vstopnica je izdana v imenu Organizacije (PRH d.o.o.), ki je odgovorna za dogodek in zanjo veljajo naslednji pogoji:

Dogodek bo verjetno posnet v živo za uporabo na forumu zvočnih posnetkov, televizijskih video kaset in drugih načinov avdio in avdiovizualne reprodukcije, za katere je zdaj znano, da so bili izumljeni. Kupec te vstopnice soglaša z udeležbo pri omenjenih posnetkih in podeli vsa potrebna soglasja za Zakon o zaščiti izvajalcev.

Žal nam je, da vstopnic po nakupu ni mogoče zamenjati ali povrniti, na to ne vplivajo zakonske pravice. Nobeden od predlagateljev, izvajalcev, sponzorjev, prizorišč ali prodajnih vstopnic ne odgovarja na kakršen koli način za kakršno koli izgubo premoženja, uničenje ali tatvino, ki je v celoti na lastnikovo odgovornost, razen kadar in kolikor to izhaja iz kršitve pogodbe. (ne zaradi nepredvidenih okoliščin) takšnih promotorjev, izvajalcev, sponzorjev, prizorišč ali prodajnih mest vstopnic, malomarnega dejanja ali opustitve.

Ob vstopu na festivalsko območje bo vaša vstopnica zamenjana za festivalsko zapestnico, kar vam omogoča, da brez omejitev zapustite in vstopite na festivalsko območje. Od tega trenutka vstopnica ne velja več. Imetnik te vstopnice se strinja, da je seznanjen s pravili, ki jih je PRH d.o.o. objavil na spletni strani festivala in v celoti sprejema ta pravila. Če se imetnik ne drži pravil, objavljenih na spletnem mestu dogodka ali na kakršen koli način zlorabi vozovnico ali zapestnico, bo odstranjen s prizorišča ter / ali predan pristojnim organom.

PRH d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni del programa oziroma izvajalcev v skladu s konceptom dogodka. V primeru takšnih sprememb je vstopnica enako veljavna, je ni mogoče vrniti in dodatne pristojbine ne bodo zahtevane. Vse možne spremembe bodo objavljene na www.punkrockholiday.com in / ali uradnih družbenih medijih, zato jih redno preverjajte.

PRH d.o.o. si pridržuje pravico, da v urnik festivala dodaja dodatne izvajalce ali odre in / ali dodatne dni (na primer Warm Up Show ali Early Arrival). Ta festivalska vstopnica vključuje kampiranje in je veljavna le za datume določene na vstopnici in ne krije takšnih dodatkov. V tem primeru se lahko pojavijo doplačila. Zgodnji prihod (Early Arrival) in koncerti v sklopu ogrevalnega dne (Warmup Show) se zaračunata dodatno in se plačata na kraju samem ob vašem prihodu.

V primeru odpovedi dogodka je mogoče vstopnico vrniti izključno na prodajnem mestu, kjer je bila kupljena v roku 30 dni in po pravilih in pogojih trgovine, kjer je bila vstopnica kupljena. V primeru odpovedi dogodka ali kakršnih koli drugih sprememb v zvezi z dogodkom se dodatni stroški (javni ali organizirani prevoz, zasebni potovalni aranžmaji, prenočišča in / ali drugi stroški) ne povrnejo.

PRH d.o.o. si pridržuje pravico do zavrnitve vstopa na festival ali katerega ali odstranitve katere koli osebe ali oseb s festivala iz razlogov javne varnosti, prenatrpanosti ali kako drugače, saj PRH d.o.o. ne bo odgovorni za kakršno koli škodo ali izgubo, bodisi posledično ali drugače razen, da bo organizacija lastniku vstopnice povrnila nominalno vrednost vstopnice.

Imetnik vstopnice je odgovoren za oskrbo vstopnice po nakupu. Prodajalci / agenti niso odgovorni za škodo ali izgubo vstopnice.

KUPITE SVOJE VSTOPNICE SAMO OD POOBLAŠČENIH PRODAJALCEV. KAKRŠNAKOLI NEAVTORIZIRANA PREPRODAJA VSTOPNIC BO KAZENSKO PREGANJANA.

Imetnik prevzame celotno tveganje za poškodbe in odgovornost za izgubo lastnine, uničenje ali tatvino in promotorje, izvajalce, sponzorje, prizorišča, prodajalca vstopnic in njihove zaposlene ne dolži kakršne koli odgovornosti, razen če nič v tej določbi ne izključuje ali ne izključuje predlagateljev, izvajalcev, sponzorjev, prizorišča, prodajalne vozovnic in odgovornost njihovega zaposlenega do imetnika za (a) kakršno koli telesno poškodbo ali smrt, ki jo povzroči malomarnost take strani ali (b) goljufiva dejanja.

POMEMBNO! Program na obeh odrih se odvija brez zaščitne ograje. Če se odločite za skakanje z odra (stage diving), to počnete na lastno odgovornost! Prosimo, da vse kar počnete med koncertom, da to počnete odgovorno do sebe in drugih obiskovalcev. Ko splezate na platformo pred odrom, se na njej zadržujte le toliko, da poiščete stik z osebami, ki vas bodo varno ulovile ob skoku. Ne plešite na podestu, ne delajte selfijev in nikakor ne stopite na oder, ki je namenjen nastopajočim! Prvih 10 vrst pod odrom je lahko prenatrpanih. Če se počutite nelagodno, se prosimo pomaknite nazaj, kjer je dovolj prostora. V primeru, da se kakorkoli poškodujete ali se počutite slabo, prosimo, da se takoj zglasite pri reševalcih.

Pred vstopom bodo vsi obiskovalci podvrženi strokovnemu pregledu na način, ki ga dovoljuje zakon. V interesu javne varnosti, kjer se iščejo nedovoljeni predmeti, se vsem, ki nočejo privoliti v osebni pregled, zavrne vstop.

Snemanje koncertov izvajalcev brez njihovega predhodnega pisnega soglasja je kaznivo dejanje. Uporaba profesionalnih kamer ali snemalne opreme je prepovedana.

Dogodek bo potekal v vsakem vremenu. Vstopnic ni mogoče uporabljati v promocijske namene, če to ne dovoli organizator. Vstopnic ni mogoče prodati za več kot nominalno vrednost.

Hvala za sodelovanje.

GDPR

(Izjava o varovanju osebnih podatkov)

Prodajalec izvaja prodajo v svojem imenu in za svoj račun.

Prodajalec jamči za zasebnost. Izjava o zasebnosti določa način uporabe osebnih podatkov na spletni strani prodajalca.

Politika spletne trgovine je skladna z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur.l.RS št. 86/2004, 113/2005).


20. člen

(Pravice kupca)

Kupec, katerega osebni podatki se zbirajo, ima pravico do popravka netočnih osebnih podatkov, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, pravico dostopa do osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj ter pravico do omejitve obdelave v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679).

Kupec ima pravico do izbrisa (t.i. »pravica do pozabe«), ki pomeni pravico doseči, da prodajalec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden izmed naslednjih razlogov:

  • osebni podatki niso več potrebni za namen, opredeljen v 25. členu Splošnih pogojev,
  • kupec prekliče izjavo iz 22. člena Splošnih pogojev,
  • kupec obdelavi osebnih podatkov ugovarja, so bili osebni podatki obdelani nezakonito,
  • osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali ZVOP-1.

Kupec ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval prodajalcu, in sicer v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu (t.i. pravica do prenosljivosti podatkov).

Prodajalec bo v primeru kršitve varstva osebnih podatkov in kadar bo verjetno, da lahko kršitev povzroči veliko tveganje za pravice in svoboščine kupca, brez nepotrebnega odlašanja obvestil kupca, da je prišlo do kršitve varstva njegovih osebnih podatkov.

Za postopek uveljavljanja pravic kupca iz tega člena se smiselno uporablja 9. člen Splošnih pogojev, ki opredeljuje pritožbeni postopek.


21. člen

(Zbiranje osebnih podatkov)

Osebni podatki se zbirajo ob registraciji kupca spletne trgovine prodajalca. V primeru, da preko spletne strani prodajalca kupec želi opraviti nakup vstopnic, mora postati registrirani uporabnik, z uporabniškim imenom (naslov elektronske pošte) in geslom (uporabnik kreira poljubno).

Osebni podatki, ki jih zbira prodajalec, lahko obsegajo ime in priimek kupca, naslov, kontaktne informacije, datum rojstva, spol. V primeru pravnih oseb tudi naziv družbe ali ime organizacije s pripadajočimi podatki (naslov, davčna številka, odgovorna oseba), elektronski naslov, telefonsko številko.

Na tej spletni strani se ravno tako lahko zbirajo podatki o obisku kupca, kot npr. ime ponudnika internet storitev in IP naslov, preko katerega dostopa do interneta; datum in čas dostopa do spletne strani; spletne strani, na katere dostopa, medtem ko je na tej spletni strani in internetni naslov spletne strani, s katere je kupec prišel neposredno na stran prodajalca. Ti podatki se zbirajo z namenom izboljšanja spletne strani, analiziranja trendov in administriranja.


22. člen

(Uporaba osebnih podatkov)

Osebni podatki, ki se zbirajo preko spletne trgovine prodajalca, se uporabljajo za delovanje strani in za opravljanje storitev oziroma izvedbo transakcij, ki jih je kupec zahteval ali v katere je privolil.

Osebne podatke kupca prodajalec uporabi, da:

  • zagotovi boljše in bolj učinkovito servisiranje kupca,
  • izboljša delovanje spletne trgovine, ponudbo storitev in sledi trendom razvoja informacijske tehnologije,
  • naredi stran kupcu bolj prijazno, z implementacijo najnovejših orodij za spletno trgovanje,
  • obvešča kupca o pomembnih informacijah glede novosti v prodaji in obvestilih organizatorjev,
  • za namene raziskav prodajalec podatke o obiskih spletnega mesta uporabi za izračun statistik, z uporabo spletnega orodja Google analytics.

Če se kupec prijavi na novice, ob registraciji v spletno trgovino prodajalca, prodajalec uporabi tehnologijo, ki javlja, da je kliknil na povezavo, ki je bila navedena v elektronski pošti. To informacijo lahko prodajalec združi z osebnimi podatki kupca z namenom, da mu posreduje bolj specializirano elektronsko pošto oziroma informacije. Vsaka elektronska pošta vsebuje povezavo, ki kupcu omogoča, da prekine prejem takšne elektronske pošte.


23. člen

(Varovanje osebnih podatkov)

Prodajalec ne bo posredoval osebnih podatkov tretjim osebam brez dovoljenja kupca. Prodajalec varuje osebne podatke. Prodajalec uporablja različno tehnologijo in postopke, ki pomagajo varovati osebne podatke kupca pred nepooblaščenim dostopom, uporabo ali razkritjem. Osebni podatki, ki jih kupec posreduje, se shranjujejo na strežnikih, do katerih ima dostop samo pooblaščena oseba, in se nahajajo v zavarovanih prostorih. Kadar kupec posreduje občutljive podatke oziroma informacije (npr. številka kreditne kartice) preko interneta, se nahaja na spletni strani banke ali procesorja za izvajanje plačila, kjer se uporablja enkripcija, SSL (Security Socket Layer) protokol.

Urejanje in izbris osebnih podatkov

Svoje osebne podatke lahko izbrišete ali uredite pod zavihkom "Moj račun". Za urejanje osebnih podatkov kliknite na "Uredite osebne podatke". Za izbris osebnih podatkov kliknite na "Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov" in nato na "Zapri račun", da oddate zahtevek za izbris računa.